NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) nedir?

0
2198

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) nedir?

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) nedir?

Hassas tarımsal ölçüm ve incelemerde bitki örtüsü yoğunluğunun değişim miktarını belirleyen beş farklı bitki örtüsü indeksi mevcuttur. Uygulaması en çok olan indeks ise Normalized Difference Vegetation Index-Normalize Edilmiş Farklılık Bitki Örtüsü İndeksi’dir.

Bitki örtüsü değişiminin NDVI ile izlenmesi

Tarım teknikleri ne kadar gelişirse gelişsin iklim faktörleri tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemeye devam etmektedir. Meteorolojik faktörlerin zamansal ve mekansal olarak büyük değişiklikler göstermesi nedeniyle tarımsal üretimde ciddi dalgalanmalar oluşmaktadır. Uydu görüntülerinden elde edilen NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) verileri iklim şartlarının bitki örtüsü üzerindeki etkisini gösteren en önemli verilerden biridir. Vejetasyon canlılığı genellikle gelen yağışlarla ilişkilidir.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) nedir?

Yağış miktarı arttıkça vejetasyon canlılığı da armakta, bu da index görüntülerinde değerlerin artmasına neden olmaktadır. Artan vejetasyon ve Normalized Difference Vegetation Index değerleri izlenen ürünün veriminin de artacağını göstermektedir. Ya da tam tersi vejetasyon canlığılı azaldıkça Normalized Difference Vegetation Index değerleri azalmakta ve verim de azalmaktadır. Artma ve azalmanın gözlenebilmesi için refarans değere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değer genellikle ayn bölge için aynı dönemde elde edilen index verilerinin minimum, maksimum ve ortalama değerleri olmaktadır. Güncel NDVI görüntüsü o bölge için uzun yıllar veri seti ortalaması ile karşılaştırılmaktadır. Bu sayede ortama index değerlerine göre azalma veya artma olup olmadığı anlaşılmaktadır*.

Özetle, NDVI, sağlıklı bitki örtüsünün varlığını gösteren +1 ile hiç bitki örtüsü olmadığını gösteren -1 arasında değişen ölçektir. Genel olarak sağlıklı bitkiler yeşil, su kaybına uğramış ve sağlıksız olanlar kahverengidir.